Fiscaal nummer / RSIN

8164.50.031

Doelstelling

De doelstelling van de EHBO Vereniging Beusichem-Zoelmond is:

  • Het bevorderen van het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken (EHBO);
  • Het verstrekken van EBHO bij evenementen in Beusichem e.o.;
  • Het beschikbaar houden van AED apparatuur in Beuischem en Zoelmond.

De vereniging tracht dit doel  onder meer te bereiken door:

  • Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken;
  • Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde competenties te onderhouden en door te verdiepen en te verbreden;
  • Het aanschaffen en uitreiken van hulpmiddelen en materialen;
  • Het organiseren van de hulpverlening met behulp van onze leden bij evenementen in Beusichem e.o. zoals bij de jaarlijkse feestmarkt, koningsdag, intocht Sinterklaas etc.;
  • Het werven van donateurs zodat dat de openbare AED's kunnen blijven hangen omdat de financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de vereniging bestaat uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning voor het uitvoeren van werkzaamheden. Gemaakte onkosten van bestuur en leden worden in principe niet vergoed. 

anbi

Documenten