Wat doet u...

Als u getuige bent van een ongeval, hartstilstand, verslikking of vergiftiging op uw werk, bij uw vereniging, op straat, of thuis?
En wat als het uw kind of partner betreft?

Het vergt meestal enige tijd om professionele hulp te bereiken en/of te verkrijgen. Daarom is het van belang dat er direct ter plaatse al eerste hulp wordt verleend. Hierbij kunnen eerste hulpverleners (EHBO-ers) een belangrijke rol spelen.

De EHBO vereniging Beusichem Zoelmond organiseert daarom al sinds jaren, zowel voor het publiek als voor het bedrijfsleven, cursussen om eerste hulp te kunnen verlenen. Tijdens de cursus leert u wat te doen, of na te laten, in het geval van storingen in het bewustzijn of in de ademhaling, bij verbranding, vergiftiging, botbreuken en letsels door hitte of koude. Steeds volgens de laatste richtlijnen van het Oranje Kruis en door bevoegde en gediplomeerde instructeurs.

Naast het organiseren van cursussen is de vereniging actief in het verzorgen van hulpverlening bij diverse evenementen in de regio.