Nieuws

AED

De AED heeft in Zoelmond een andere plaats gekregen.
U vindt de AED nu aan de muur bij Robert Goebel en Ankelien Barkman, Schoolstraat 4.

Ook dit jaar organiseert de EHBO vereniging Beusichem-Zoelmond in mei en november AED en reanimatie cursusavonden in het Dorpshuis van Asch.
Er is geen voorkennis noodzakelijk. U leert hoe u moet reanimeren en omgaan met een AED-apparaat.

FlexplekLeerdam

Op maandag 3 juni verzorgt FlexplekLeerdam, samen met Walter Mars, een basis BHV-cursus. Dit BHV-certificaat is gecertificeerd door NIBHV.

aed

Veel bedrijven, instellingen, verenigingen en particulieren zijn in het bezit van een AED. Hangt je AED op een vaste openbare plaats of ben je bereid dit te doen? Registreer dan de AED en draag zo bij aan de gewenste 6-minutenzone!

burgerhulpverlener

We hebben enkele uitvallers. Daardoor is er zowel op 6/11 als op 8/11 nog plek voor mensen die de AED en reanimatietraining willen volgen.

Inschrijven kan hier.