De AED heeft in Zoelmond een andere plaats gekregen.
U vindt de AED nu aan de muur bij Robert Goebel en Ankelien Barkman, Schoolstraat 4.

Het adres is beter bekend als de voormalige Burgermeester G.C. van Mourik School!

De AED hangt buiten het hek, dus voor iedereen 24 uur per dag bereikbaar.

Met dank aan Slagerij de Bruin en aan de familie Goebel-Barkman!