Vanaf 15 juni mogen er weer reanimatiecursussen worden gegeven. Ook de EHBO vereniging Beusichem Zoelmond start de AED en reanimatie cursusavonden weer op.

Als Reanimatiepartner van de Hartstichting volgen wij hierbij het trainingsprotocol en de adviezen die de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) met een aantal andere organisaties heeft opgesteld.

Vanwege de corone crisis gelden voor reanimatie momenteel aangepaste richtlijnen. Zo wordt er geadviseerd geen mond-op-mond beademing te geven bij volwassenen, en voor het vaststellen van wel/geen ademhaling wordt alleen het ‘Kijken’ geadviseerd en vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling.